เสาระเบิด ซ่อมได้ ใช้วัสดุถูกต้อง แก้ไขถูกวิธี
  • 20 September 2020
  • 400
  • 0
https://youtu.be/-lK_e8rxqQ4 เสาระเบิด เกิดสนิม ปูนแตก เกิดจากอะไร สาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นได้ ปัญหาเสาที่เห็นปูนแตก ล...
อ่านต่อ
การซ่อมโครงสร้างคอนกรีต
  • 19 September 2020
  • 237
  • 0
https://youtu.be/Cr9apaXQmyU https://www.youtube.com/channel/UCz5etmawHW70ng-tmNe330A   ปัญหางานโครงสร้างเสียหาย...
อ่านต่อ