การซ่อมโครงสร้างคอนกรีต

https://youtu.be/Cr9apaXQmyU

https://www.youtube.com/channel/UCz5etmawHW70ng-tmNe330A

 

ปัญหางานโครงสร้างเสียหาย เหล็กเป็นสนิม ดันปูนล่อนออกมาให้เห็น ทั้งที่เสาบ้าน คานบ้าน เพดานใต้ดาดฟ้า ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากอะไร จะแก้ไขอย่างไร

ปัญหาเสาแตก ปูนล่อน เหล็กเป็นสนิน

- เกิดจากความชื้นที่ขึ้นมาจากใต้ดิน หรือ ภายนอก ซึมเข้าไปสะสมในเสาคอนกรีต จนทำให้เหล็กเป็นสนิม ก็จะมีแรงดันจนปูนแตก ล่อนออกมาให้เห็นตามตัวอย่าง

ปัญหาคานแตก ร้าว ปูนล่อน เห็นเหล็กเป็นสนิม

- เกิดจากการรับน้ำหนักของคาน การทรุดตัว หรือ ความชื้นที่ซึมเข้าไปตามรอยแตกร้าวของคาน ทำให้เหล็กเป็นสนิม ดันจนปูนแตก ล่อนออกมา เห็นสนิมเหล็กในโครงสร้าง

ปัญหาเพดานใต้ดาดฟ้า เห็นปูนร่วงลงมา เหล็กเป็นสนิมโผล่มาให้เห็น

- เกิดจากความชื้น หรือน้ำที่ขังบนดาดฟ้า ซึมเข้าในพื้นคอนกรีต เหล็กที่อยู่ข้างในเกิดเป็นสนิม ดันจนปูนแตก ล่อน หลุดออกมาให้เป็น

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงสาเหตุเบื้องต้นจากประสบการณ์ที่ผมไปเจอมา ซึ่งอาจจะมีสาเหตุอื่นๆ อีกก็ได้

การแก้ไข

-เตาะปูนที่ล่อนออก

-ทำความสะอาดสนิมเหล็ก

-แปลงสนิมเหล็ก

-เสริมเหล็ก กรณีที่เหล็กเป็นสนิมจนขาด

-ทาอีพ๊อกซี่ประสานคอนกรีต

-ฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษ

-เสริมเหล็กรอบเสา หรือ แนวคาน เพื่อเสริมความแข็งแรง

-ฉาบเก็บ ทาสี

ส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้น การแก้ไขต้องขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาที่มีการสำครวจ ออกแบบการแก้ไขจริงจากหน้างาน

https://youtu.be/Cr9apaXQmyU