ดาดฟ้า ร้าว รั่ว ซึม ทำระบบกันซึมด้วย พียู ทากันซึม

 

ขั้นตอนการทำงานแก้ปัญหาดาดฟ้าร้าว รั่ว ซึม

 

-ขัด ล้างพื้นเดิมให้สะอาด รอให้แห้ง

 

-ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีด้วย TOA PU Sealant

 

-ทา TOA PU Waterproof รอบแรก ตามขอบ

 

`ติดตาข่ายทีโอเอไฟเบอร์เมช

 

-ทา TOA PU Waterproof รอบสอง ตามขอบ

 

-ทา TOA PU Waterproof เต็มพื้นที่รอบที่ 1

 

-ทา TOA PU Waterproof เต็บพื้นที่ 2-3 รอบ