ทุกคำถาม มีคำตอบ ส่งภาพประกอบคำถาม คำตอบชัดเจนกว่า

Avatar
แพรว
เป็นอาคารพาณิชน์ 3 ชั้น คานชั้น 3 หลังบ้าน มีรอยแตกด้านใต้คาน ปูนร่วงลงมาเห็นเหล็กข้างในเป็นสนิมแดง จะอันตรายมากไหม จะต้องแก้ไขอย่างไร
Avatar
ช่างรู้คู่บ้าน สัญชัย ขนาน
เรียนคุณ แพรว คาน ทำหน้าที่รับน้ำหนักพื้น ผนัง หากเหล็กเป็นสนิม แตก ควรรีบแก้ไขที่ถูกต้องครับ เช่น การแปลงสนิมเหล็ก การเสริมเหล็กก่อนซ่อม หรือ การเสริมเหบ็มใต้คาน ขึ้นอยู่กับความเสียหายของคานครับ