ทุกคำถาม มีคำตอบ ส่งภาพประกอบคำถาม คำตอบชัดเจนกว่า

Avatar
สิน
สนใจจะดัดแปลงโรงรถ ทำเป็นเทอเรสดาดฟ้า โปร่ง ต้องการทำพื้นที่มีน้ำหนักเบา ไม่รั่วซึ่มน้ำภายหลัง ขอคำแนะนำ พื้นโฟม ในพื้น ที่ 6.0 ม x 5.0 ม และ งบประมาณสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ